Friday, February 28, 2014

№ 165. Takipsilim / Twilight

Anna, huwag kang magtampisaw
Dyan sa katinikan ng mga karayom.

Mahirap na, uhaw ang pangil nila
Sa katas ng papel mong sakong.Tumawid ka na lang
Nang nakatiklop ang bumbunan.


Para di ka mahamugan
Ng marahas na liwayway

Sige, lumikas ka na
Namamatay na ang dilim.


Anna, don't wade
Where the needles lie in ambush.

Beware, their teeth thirst
For your paper-thin heels.

Cross while your crown
Is sealed.

Shield yourself
From the harsh dew of dawn.

Go, flee now
Darkness is ebbing.

No comments:

Post a Comment